5-latki KRASNALE

 

5-latki KRASNALE

Grupa KRASNALI to przedszkolne starszaki, które uczęszczają do naszego przedszkola drugi rok. Liczymy 9 radosnych dziewcząt i 14 mądrych chłopców oraz dwie sympatyczne Panie: Panią Joannę  i Panią Lucynę. KRASNALE każdego dnia pilnie przykładają się do obowiązków przedszkolnych oraz starają się być radosne i uśmiechnięte.  Najchętniej wybieraną formą spędzania czasu wolnego są gry i zabawy na świeżym powietrzu.Uczymy się też samodzielności w działaniu. W czasie zajęć śpiewamy, tańczymy, wyklejamy, malujemy farbami, kolorujemy.  Po ciężkiej pracy relaksujemy się i odpoczywamy słuchając czytanych książek i muzyki.

 

„Jest na świe­cie kraj ma­lut­ki,
Gdzie miesz­ka­ją kra­sno­lud­ki,
Mają dom­ki z cien­kiej słom­ki,
Z ko­mi­na­mi jak po­ziom­ki.
Kra­sno­lu­dek, gdy jest mło­dy,
Wca­le nie ma jesz­cze bro­dy,
Żad­nych waż­nych spraw nie mie­wa,
Tyl­ko bawi się i śpie­wa.”

 

TRANSLATE