Opłaty

 

CZESNE:  200 zł

STAWKA ŻYWIENIOWA DZIENNA:  8 zł

Termin uiszczania opłat – do 17. dnia miesiąca.

 

W przypadku nieobecności dziecka, opłata jest pomniejszana o stawkę żywieniową
za każdy dzień nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu.

 

Opłaty za przedszkole można dokonać:

  • przelewem na konto:
    BS 16 9574 0005 2001 0000 0215 0001
    W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.
  • Gotówką w biurze

 

ZAPISY

Rekrutacja od października do 15 marca. W przypadku wolnych miejsc również w ciągu całego roku.

 

TRANSLATE