Kącik logopedyczny

Ważny temat: Po co dbać o mleczne zęby u dzieci.

Zdrowe dziecko to również zdrowe ząbki. Zadbane, bez próchnicy to nie tylko piękny uśmiech. To prawidłowe gryzienie i żucie. To dobry zgryz i ładna wymowa. Aby jednak tak było, trzeba zatroszczyć się o ząbki dziecka od jego najmłodszych lat.
Więcej treści znajdziecie Państwo w kąciku logopedycznym

Odżywianie zębów:  https://drive.google.com/file/d/1hD6wyJ9DUfAodyJLU_5536pnMpfu9V9a/view?usp=sharing

Próchnica u dzieci:  https://drive.google.com/file/d/1hD6wyJ9DUfAodyJLU_5536pnMpfu9V9a/view?usp=sharing

 

PORADY LOGOPEDY

 

Prawidłowy rozwój dziecka dokonuje się

poprzez wymianę informacji z otoczeniem.

Najważniejszym sposobem wymiany informacji

jest komunikacja za pomocą języka.

 

 Dziecko poznaje świat poprzez oglądanie, dotykanie,

słuchanie, ale dopiero umiejętność mówienia

pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, potrzeby.

 

 

Rozwój mowy dziecka jest zależny od kontaktów z otoczeniem.

Jeśli ilość tych kontaktów jest niewystarczająca, to pojawienie się mowy

u dziecka może nastąpić z opóźnieniem lub mogą wystąpić w jej rozwoju

poważniejsze zaburzenia.

 

 

Trzeba jednak wiedzieć, że może być także  odwrotnie.                                                                      Zbyt intensywne zarzucanie dziecka długimi wypowiedziami o                                                        złożonej budowie może wpływać niekorzystnie na rozwój mowy.                                                     Dziecko zaczyna wycofywać się z prób mówienia, niechętnie się                                                      wypowiada, bo jest „zagłuszane” mową dorosłych.

 

 

To właśnie rodzice mogą zapewnić dziecku optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju mowy, bo są osobami przebywającymi z dzieckiem najdłużej, mają w związku z tym największe możliwości wpływania na jego rozwój.

RODZIC JEST PIERWSZYM I NAJWAŻNIEJSZYM WZOREM, KTÓRY DZIECKO                

BĘDZIE PRÓBOWAŁO NAŚLADOWAĆ.

 

 

PAMIĘTAJ!

 

  • Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia dziecka powinny być poprawne. Do dziecka należy mówić wolniej i wyraźnie.
  • Nie zawstydzaj i nie karz dziecka za wadliwą wymowę.
  • Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nieprzygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna wymawiać je nieprawidłowo.
  • Od najmłodszych lat uczymy dbałości o higienę jamy ustnej. Pamiętaj, aby dziecko jadło potrawy niezmiksowane, dobrze gryzło i żuło.
  • Rozmawiajmy z dzieckiem. Niech mowa towarzyszy spacerom, zakupom, pracom domowym.
  • Odpowiadajmy na pytanie cierpliwie i wyczerpująco.
  • Opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczmy wierszyków na pamięć. Zachęcajmy dziecko do opowiadania wysłuchanej bajki.
TRANSLATE