Kącik logopedyczny

ROZWÓJ MOWY 2,5- 6 lat 

2-3 rok życia

 

rozumienie

 • Rozróżnia przeciwieństwa, np. „chodź – stój”, „nie ma – jest”.
 • Wykonuje bardziej złożone instrukcje,
 1. „weź misia i chodź do mamy”.
 • Wskazuje części ciała.

mowa

 • Nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia – może przy tym popełniać błędy typu „ludź” zamiast człowiek.
 • Wymawia poprawnie coraz więcej głosek, np. „k”, „g”, „l”.
 • Trudne głoski może zastępować łatwiejszymi, np. zamiast „szalik” powie „salik” lub „sialik”, zamiast „ryba” powie „lyba”, „jiba”.
 • Pyta „co to?”, stosuje przeczenia „nie ma mamy”, zaczyna używać liczby mnogiej.
 • Pytane podaje swoje imię.

 

3-4 rok życia

 

rozumienie

 • Reaguje na głos z innego pokoju i komunikaty z radia i telewizji.
 • Potrafi odróżnić wymowę prawidłową od zniekształconej.

mowa

 • Jest rozumiane przez osoby obce.
 • Buduje coraz dłuższe zdania.
 • Coraz więcej pyta. Odpowiada na proste pytania: „kto?”, „co?”, „gdzie?”, „z kim?”, „w czym?”
 • Często upraszcza najtrudniejsze głoski: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „r”.
 • Zwykle mówi płynnie, czasem mogą pojawić się zawahania, powtórzenia dźwięków, sylab, wyrazów, przeciągania głosek, tzw. rozwojowa niepłynność mowy.

 

 

4-5 rok życia

 

rozumienie

 • Z uwagą słucha prostego opowiadania i potrafi odpowiedzieć  na pytania związane z treścią.
 • Rozumie komunikaty wypowiadane przez obce osoby.

mowa

 • Zadaje bardzo dużo pytań.
 • Może wymawiać najtrudniejsze głoski „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „r”.
 • Buduje bogate zdania – używa coraz więcej przymiotników.
 • Potrafi opowiedzieć prostą historyjkę.
 • Stosuje podstawowe reguły gramatyczne, choć czasem jeszcze je myli.

 

5-6 rok życia

 

rozumienie

 • Rozumie trudniejsze instrukcje, np. „klaśnij w dłonie, a potem połóż ręce na kolanach”.
 • Potrafi wysłuchać dłuższego opowiadania, bajkę, rozumie morał.
 • Rozumie określenia typu: „pod”, „na”, „obok”.
 • Prawidłowo interpretuje znaki symboliczne, np. „kółko i trójkącik – to będą znaki drogowe”.

mowa

 • Mowa jest wyraźna i poprawna, prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego.
 • Poprawnie buduje zdania – stosuje reguły gramatyczne.
 • Potrafi odpowiedzieć na bardziej złożone pytania, opowiada, używając zdań złożonych.
 • Potrafi opowiedzieć, co widzi na ilustracji, opowiada bajki.
 • Potrafi porozmawiać z osobą obcą, nie odbiegając od tematu.
 • Używa słów określających stosunki przestrzenne i nazywa podstawowe figury geometryczne.

 

TRANSLATE