Plan dnia

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30- 8.00 Schodzenie się dzieci. Dziecięce zabawy w kącikach tematycznych lub przy stolikach


8.00- 9.30 Śniadanie (4 tury)


8.30- 13.30 Zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Przedszkolnego zgodnego z Podstawą programową.


10.30- 12.00 I danie (4 tury)


13.00- 14.30 II danie (4 tury)

Gry, zabawy, spacery, wycieczki oraz obserwacje przyrodnicze.


14.50 

Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, pozostałe dzieci zabawy dowolne.

 

zdjęcie dwóch dziewczynek rysujących w zeszycie    zdjęcie dwóch chłopców podczas posiłku

 

TRANSLATE