NOWA OFERTA ZAJĘĆ

SZEROKI WACHLARZ ZAJĘĆ !!!

 

– W RAMACH CZESNEGO:

* Dydaktyczno- wychowawczych realizujących podstawę  programową wychowania przedszkolnego

* Zajęcia z języka angielskiego – 1 raz w tygodniu.

* Zajęcia muzyczno- rytmicznych ( rytmika)

* Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

* Zajęcia poświęcone profilaktyce wad wymowy

* Warsztaty kulinarne

* Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

* Zajęciach z wykorzystaniem maty do kodowania

* Arteterapia

* Katecheza

* Przedstawienia

* Spacery i zabawy na świeżym powietrzu

* Koncerty muzyczne  prowadzone przez Dziadka Bacha.

 

 

– ZAJĘCIA DODATKOWE (szczegóły w zakładce MENU „ZAJĘCIA DODATKOWE„):

* JĘZYK ANGIELSKI Z LEKTOREM 

*SZACHY 

*SENSOPLASTYKA

*TANIEC Z ELEMENTAMI BALETU 

*ZAJĘCIA SPORTOWE (gry zespołowe) : KOSZYKÓWKA, PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA

* NAUKA WCZESNEGO CZYTANIA Z ELEMENTAMI METODY KRAKOWSKIEJ 

 

– ZAJĘCIA KULTURALNO-OŚWIATOWE:

*TEATRZYK I INNE FORMY SCENICZNE

*WYCIECZKI

*RÓŻNORODNE FORMY UMUZYKALNIENIA

TRANSLATE