NIEDZIELA WIELKANOCNA

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!
W imieniu Dyrekcji i całego personelu składamy wszystkim naszym Przedszkolakom
z Rodzinami – gorące Ż y c z e n i a   W i e l k a n o c n e   z darem czułej modlitwy. 
Udostępnij:

Pozostaw komentarz

TRANSLATE